שרותי המשתלה

צמחי גן , עצי פרי , עצי פרי ייחודיים ואקזוטיים, עצי נוי
עצי פרי בוגרים וזיתים
בוגרים ועתיקים

משתלת אביבה מתמחה מזה 45 שנה בייצור של צמחי גן ונוי ועצי פרי חלקם ייחודיים ופרי פיתוח ואיקלום של משתלת אביבה.

משתלת אביבה מלווה ומדריכה את החקלאים בכל שלבי פיתוח ונטיעת המטעים

משתלת אביבה בעלת רשיון רשמי ממשרד החקלאות במדינת ישראל ומספקת שתילים למטעים בכמויות מסחריות

                                          Copyright © Aviva Nursery  All rights reserved