כסיית האבוב היא עץ נוי נאה ביותר (העץ הלאומי של תאילנד!). לכסייה צרורות שופעים של פרחים צהובים שפורחים כל הקיץ. במקומות מסויימים מקובל אף לאכול את פרחי העץ. העץ עמיד מאוד לחום ויובש אך עלול להיפגע מקרה.

כסייה מרגינטה

שם עברי

Cassia roxburghii

שם לועזי

זן

קצב צמיחה

עד 14 מטר

גובה

נשיר מותנה

ירוק עד / נשיר

קייצית צהובה

פריחה

מועטה

השקייה

כל הקרקעות

קרקע

 מלבד ההר הגבוה

התאמה איזורית

רגישות לקרה 

הערות מיוחדות