צמח שעליו משמשים ללעיסה, בין השאר לשם מיצוי החומרים הפעילים בעלים, קאתין וקאתינון, המשפיעים על מצב הרוח. ציבעו ירוק עד וגובהו לא יעבור את הארבעה מטרים. הוא דורש הרבה השקיה, ותפוצתו המקורית של הצמח היא במזרח אפריקה (אתיופיה) ובחצי האי ערב (בעיקר בתימן ועומאן).

גת

שם עברי

Catha edulis

שם לועזי

זן

מהיר

קצב צמיחה

עד 4 מטר

גובה

ירוק עד

ירוק עד / נשיר

פריחה

מרובה

השקייה

חצי צל

שמש

הנבה

כל הקרקעות

קרקע

רגישות

כל הארץ

התאמה איזורית

גידול בעציץ