אגוזי לוז גדלים על שיח גדול (מתאים גם כגדר חיה). האגוזים צומחים כמקבץ וקל לקוטפם. אגוז לוז משמש רבות באפייה ובישול וכן כתחליף לשוקולד.

אגוז לוז

שם עברי

 Corylus avellana

שם לועזי

זן

מהיר

קצב צמיחה

עד 8 מטר

גובה

נשיר

ירוק עד / נשיר

חורף

פריחה

מועטה

השקייה

חצי צל

שמש

קיץ

הנבה

כל הקרקעות

קרקע

רגישות

כל הארץ

התאמה איזורית

גידול בעציץ