העץ מאופיין בגזע עבה לא אחיד שמקנה לו צורת בקבוק ומכאן שמו. הגזע גם אינו ישר ומראהו כמו של אדם בגילופין, לכן נקרא העץ במקום מוצאו גם “העץ השיכור”. על הגזע קוצים גדולים וקשים. במקומות ציבוריים משתדלים להסיר אותם. עם ההבשלה, הפרי נפתח ומתגלים זרעים עם ציצה לבנה ארוכה ואז הפרי נראה כגוש של צמר גפן. שורשיו צומחים מטה מבלי לפגוע במדרכותולכן הוא מתאים לשמש כעץ נוי בעיר.

כוריזיה בקבוקית

שם עברי

Chorisia insignis

שם לועזי

בקבוקית

זן

מהיר

קצב צמיחה

עד 6 מטר

גובה

נשיר

ירוק עד / נשיר

לבנה

פריחה

מרובה

השקייה

כל הקרקעות

קרקע

כל הארץ

התאמה איזורית

עמיד לכל תנאי מזג האוויר

הערות מיוחדות